Oroliga timmen – en klimatlektion för Skolverket

15

SEP

Extinction Rebellion Sverige, Stockholm

Aktion

Plats Sundbyberg, vi återkommer om exakt samlingsplats

Tid fredag den 15/9, kl. 09.30-11.30

Vi bjuder in skolungdomar, intresserade vuxna och anställda på Skolverket att delta i en lektion om klimatkrisen och skolans ansvar som hålls i Skolverkets foajé av lärare och psykologer från Extinction Rebellion. (Vi kommer inte hoppa över spärrarna den här gången och vi har bjudit in Skolverket i förväg att vara med.)

Vi välkomnar alla att vara med och ställa frågor till lärarna, psykologerna och Skolverket.

Senare samma dag kommer en mindre grupp lärare och psykologer ha ett möte med chefer och hållbarhetsansvariga på Skolverket och då kommer vi igen att framföra frågor och synpunkter som vi har fått in under lektionen.

Aktionen med Oroliga timmen är förlagd på förmiddagen så att alla som vill hinner vara med både på den och på Fridays For Futures globala klimatstrejk samma dag.

Våra krav till Skolverket

  1. Gå ut tydligt med att klimatkatastrofen vi står inför är mänsklighetens största utmaning och att vi som möter barn och ungdomar har ett extra stort ansvar kring hur vi undervisar och möter dem i detta.

  2. Tryck på vikten av kommuners och rektorers ansvar i att skapa helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågor och klimatundervisning och att hela skolan arbetar i samma riktning, så att det blir ett samarbete mellan lärare, elevhälsoteam, skolmåltidspersonal, vaktmästare, städ mm.

  3. Fortbilda alla rektorer i hållbar utveckling och i att leda arbetet med Lärande för hållbar utveckling (LHU). Fortbilda alla lärare under ett “Hållbarhetslyft/Klimatlyft” likt det ni gjort med läslyft och mattelyft. Fortbilda elevhälsoteamet kring elevers psykiska mående kopplat till den klimatkris vi befinner oss i.

  4. På samma sätt som det finns klassråd och elevråd bör det finnas ett hållbarhetsråd på varje skola.

  5. Myndigheten bör fortsatt se över sitt arbete med hållbarhet internt och hur detta kommuniceras till skolor, myndigheter och andra intressenter. Poängtera vikten av att gå före i omställningen. Visa tydligt vilka steg ni som organisation har tagit och uppmuntra alla skolor att se över sin egen verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.


Aktionen är en del av Week of Action for Social and Climate Justice, 15-22 sep https//www.facebook.com/events/955360302249275

Läs mer: https://www.facebook.com/events/2425152224332630/


November

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
-
-
7
8
13
26
27
29