Författarsamtal med Edda Manga och Mattias Gardell om boken ”Att mäta rasism”

4

NOV

Bokhandeln Info, Stockholm

Samtal

Edda Manga är idéhistoriker verksam som forskare och vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum.

Mattias Gardell är professor i religionshistoria och forskar om religion, politik, rasism ovh våld vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Rasism har långtgående konsekvenser för människors livsvillkor och för samhällets demokratiska grund. Samtidigt är rasism inte en naturordning utan ett politiskt problem som kan påverkas och på sikt åtgärdas. För att förändra rasism krävs kunskapsbaserat arbete och ändamålsenliga uppföljningsverktyg. Att mäta rasism utan att reproducera rasism är dock en utmanande uppgift. I denna bok undersöks frågan om att mäta rasism från en rad teoretiska och historiska synvinklar och ett konkret förslag presentas på hur rasismens effekter för olika befolkningsgrupper skulle kunna mätas: Balingsholmsmodellen. Denna modell kan användas för att undersöka hur rasism inverkar på människors livsvillkor på nationell och regional nivå.

Läs mer: https://www.facebook.com/events/896599788496412/


November

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
-
-
7
8
13
26
27
29