Föreläsning om marknadsskolan med Tankesmedjan Balans

6

FEB

Sveriges Lärarstudenter Stockholm & Sveriges Lärare Stockholm, Stockholm

Föreläsning

Stockholms studerandeförening bjuder in till föreläsning med journalisten och läraren Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans! Den svenska skolan har PROBLEM!

En femtedel av alla nya lärare slutar yrket inom de fem första åren. Sjunkande skolresultat och rektorer som går ut och säger att de inte längre kan uppfylla det kompensatoriska uppdraget.

Bara i Stockholms stad saknades det 250 miljoner i skolbudgeten förra året vilket lett till en rad nedskärningar som drabbat både lärare och elever.

Som lärarstudenter har vi redan märkt av dessa problem på våra praktiker: lärare som springer mellan lektionerna utan rast, korta luncher och elever som inte får det stöd de behöver, helt enkelt för att pengarna inte finns.

Bortom populistiska lagförslag om att förbjuda mobiltelefoner så tecknar Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans en tyvärr mycket mer skrämmande bild om varför det ser ut som det gör. Tankesmedjan balans har länge varit en av de tyngsta rösterna i den skolpolitiska debatten. Med sitt idoga arbete där de gått igenom och granskat inte bara kommunala skolbudgetar utan också kopplingarna mellan näringslivet och skolpolitiker, ger de i sin senaste bok ”De gränslösa” en djupare förståelse inför de problem vi står inför om vi ska förbättra arbetsmiljön för lärare.

Därför är vi i Stockholms studerandeförening mycket glada över att Marcus Larsson kommer och föreläser för oss! Särskilt välkommen är du som lärarstudent. Yrkesverksamma lärare och andra som är intresserade av skolfrågor är också varmt välkomna.

Efter föreläsningen följer frågestund och diskussion.

Läs mer om Tankesmedjan balans politiskt oberoende arbete här https://tankesmedjanbalans.se/

Adress

Konstfack, föreläsningssal Svarta havet
LM Ericssons väg 14
126 26 Hägersten
Sweden

Källa: https://www.facebook.com/events/s/forelasning-om-marknadsskolan-/674706614870210/