Hur kommer det sig att fascistisk propaganda är effektiv?

12

FEB

Arkiv – Tidskrift, Stockholm

Samtal

Hur kommer det sig att fascistisk propaganda är effektiv? Varför stödjer människor politiska rörelser som egentligen går emot deras ekonomiska intressen? Går det att njuta av att underkasta sig den starkare? Frågorna har blivit alltmer aktuella, men har förstås ställts förut.

The Authoritarian Personality är en tusensidig forskningsrapport som publicerades 1950. Med hjälp av attitydundersökningar, intervjuer och psykologiska tester kartlades där förutsättningarna för att fascistisk propaganda skulle kunna slå rot. Rapporten var ett samarbete mellan den kritiska teorin, representerad av Theodor W. Adorno, och en grupp experimentella psykologer, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson och R. Nevitt Sanford.

Nu presenteras för första gången i tidskriften Arkiv – Tidskrift för samhällsanalys översättningar av två av kapitlen i boken, tillsammans med introducerande artiklar som tecknar bakgrunden och visar hur den vetenskapliga ansatsen används i nutida studier.

Vi diskuterar också de politiska konsekvenserna och hur auktoritära personligheter och strömningar kan hanteras.

Redaktionen – Anders Ramsay, Paul Fuehrer, Erik Hansson och Mats Deland – inleder diskussionen. Dessutom presenteras en ny, utvidgad utgåva av Adornos essäsamling Minima Moralia, med nytt förord av Anders Ramsay. '

Fri entré.

Adress

Hornstulls bokhandel
Bergsunds strand 32
117 38 Stockholm
Sweden

Källa: https://hornstullsbokhandel.se/