Internationell Utblick Kriget Israel och Gaza – ett hot mot världsfreden

13

FEB

ABF Stockholm m.fl, Stockholm

Samtal

Många anser att Israels svar på Hamas raketbeskjutning och gisslantagande av israeler och andra den 7 oktober är oproportionerligt och går långt utöver rätten till självförsvar. Dödandet, lidandet, den materiella förstörelsen och den humanitära katastrofen har nått en fruktansvärd omfattning.

Israels premiärminister Netanyahu har sagt att de israeliska krigsoperationerna ska fortsätta ytterligare flera månader. FNs säkerhetsråd har inte förmått att kräva vapenstillestånd på grund av USAs motstånd. Palestiniernas mänskliga rättigheter får inte tillräckligt erkännande.

Risken är stor att att kriget sprider sig till andra delar av Mellanöstern och globalt.

Hur ska vi agera mot katastrofen? Vad gör Sverige och vad gör EU?

Medverkande

🚩 Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, Uppsala universitet. 🚩 Rouzbeh Parsi, Utrikespolitiska institutet, chef för programmet för Mellanöstern och Nordafrika. 🚩 Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker, frilansjournalist och författare. 🚩 Thomas Hammarberg, människorättsexpert, kännare av Israel-Palestina-konflikten.

🚩 Samtalsledare Linda El-Naggar, operativ chef för Consilio International, associerad till Utrikespolitiska institutet.

📍 Tid och plats

Tisdag 13 februari, kl. 1800-2000

Katasalen, ABF-huset, plan 1

Biljetter finns här https//billetto.se/e/internationell-utblick-kriget-israel-och-gaza-ett-hot-mot-varldsfreden-biljetter-920323

Arrangeras av ABF Stockholm, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Adress

ABF Huset
Sveavägen 41
111 83 Stockholm
Sweden

Källa: https://www.facebook.com/events/1343740552932209/