Demonstrationståg till Arbetsdomstolen

14

FEB

Rör inte min tågvärd, Stockholm

Demonstration

Var med och stötta de stämda lokförarna i Arbetsdomstolen!

Onsdag den 14/2 klockan 07.30 samlas vi på Centralplan 15 för att sedan tåga tillsammans till Arbetsdomstolen i Gamla stan.

Efter arbetsnedläggelsen i april 2023 blev 105 lokförare stämda till Arbetsdomstolen. Inför den förberedande muntliga förhandlingen tog Tågföretagen/MTR tillbaka stämningen för 90 av lokförarna. Nu återstår endast 10 stämningar och de ska tillsammans med sitt juridiska ombud Yasra Delpisheh och en rad vittnen lägga fram varför ensambemanning på resandetåg varit och bör förbli en förbjuden verksamhet, hur tillgängligheten, järnvägssäkerheten och arbetsmiljön för lokförarna försämrats sedan ensambemanning införts och hur besluten som fattats på trafikförvaltningen och i trafiknämnden varit både odemokratiska och olagliga.

Förhandlingarna sätter igång klockan 09 och det är öppet för allmänheten att sitta med och lyssna. Det finns 85 platser som vi hoppas ska fyllas av anhöriga och berörda.

Ta gärna med plakat med tex hjärtan och slagord för att stötta lokförarnas kamp att få tillbaka tågvärdarna!

Tillsammans står vi upp för säkerhet, tillgänglighet och för att pendeltågstrafiken ska vara hållbar, för ombordpersonal och resenärer.

Vi ses där! ❤

Rör inte min tågvärd

Adress

Centralplan
Centralplan 15
111 20 Stockholm
Sweden

Källa: https://www.facebook.com/events/s/demonstrationstag-till-arbetsd/1108347117181379/