Möte för Socialistiska Ingenjörer

22

FEB

Socialistiska Ingenjörer Stockholm, Stockholm

Möte

Socialistiska Ingenjörer är ett nätverk för yrkesverksamma ingenjörer och anställda inom ingenjörsliknande yrken. Nätverket samlar ingenjörer som vill organisera sig till vänster och välkomnar även studenter och pensionärer.

Nätverket startades 2022 och håller regelbundna träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Frida Hjelm och Christina Gratorp kallade till första träffen.

Vårt syfte är att med utgångspunkt i teknikens och vår egen roll skapa ett sammanhang för ingenjörer som på olika sätt vill verka för ett mer jämlikt samhälle. Hos oss träffas ingenjörer som vill knyta nya kontakter, arbeta med olika projekt för exempelvis ickekommersiella plattformar, diskutera organisering, utbyta erfarenheter kring vad rättvisearbete i teknikbranschen kan innebära och mycket mer.

Vill du komma i kontakt med oss, gå på nästa träff eller kalla till en egen träff där du bor? Maila socialistiskaingenjorer@gmail.com så får du veta mer!

Nästa möte i Stockholm hålls 22 februari kl 18:00. Väl mött!

Källa: https://twitter.com/SocIngenjorer/status/1752045572062646652