Rudolf Meidner-seminariet 2024 – Folkbildning för förändring

21

MAR

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm

Seminarium

Välkommen till Rudolf Meidner-seminariet 2024

Seminariet arrangeras i samband med överlämningen av Rudolf Meidner-priset till 2023 års pristagare Jonas Söderqvist, ekonomhistoriker som disputerade vid Uppsala universitet och idag verksam vid Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek, för hans avhandling Social rörlighet i en socialt rörig tid: Eleverna och deras utbildning vid Brunnsvik, Väddö och Hola folkhögskolor, 1906–1921, Uppsala 2023.

Pristagaren utses av Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks forskningsråd sedan 1995: priset instiftades 1994 i samband med forskningsrådets första ordförande Rudolf Meidners 80 årsdag och kommer att överlämnas av Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande.

Jonas Söderqvist inleder kvällen med ett föredrag om utbildningens betydelse för elevernas yrkes- och karriärvägar. Folkbildningen var viktig för att utjämna bristande tillgång till högre utbildning som merparten av den svenska befolkningen upplevde i början på 1900-talet. Idag är folkbildningen allvarligt hotad av ekonomiska nedskärningar. Det som en gång i tiden ansågs vara en viktig källa till bildning för alla och samfinansierades med staten är i dag ifrågasatt. I en anslutande paneldiskussion diskuterar företrädare för folkbildningen i Sverige, tillsammans med pristagaren, utmaningar, behov och möjligheter för dagens folkbildning.

I panelen deltar Marianne Garnelis, lärare Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum, Jenny Jansson, statsvetare Uppsala universitet, Calle Nathanson, studieombudsman ABF Stockholm och Sverker Sörlin, idéhistoriker KTH. Samtalet leds av Silke Neunsinger, forskningsledare Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, AKS och ABF Stockholm.

För frågor om seminariet kontakta Silke Neunsinger; silke.neunsinger[at]arbark.se tel. 070-761 39 27

Här hittar du mera information om priset och pristagaren.

Vill du läsa Jonas Söderqvists bok kan du ladda ned den som PDF via Diva-portalen vid Uppsala universitet.

Adress

ABF Stockholm, Palmesalen
Sveavägen 41
Stockholm
Sweden

Källa: https://www.arbark.se/sv/events/rudolf-meidner-seminariet-2024-folkbildning-for-forandring/