Att låsa och låsas in

31

MAR

Krakel, Malmö

Möte

DANSKA GHETTOLAGAR - SAMTAL, STRATEGIER OCH MOTSTÅND

Danmark har blivit svenska regeringens inspiration när det gäller framtagandet av repressiv kriminalpolitik som slår hårdast mot den rasifierade arbetarklassen. I detta samtal kommer aktivister från Sverige och Danmark att utbyta erfarenheter och strategier för att göra motstånd.

Ses på Svarta Koppen, 2a våningen rum 12 i Sofielund Folkets Hus lokalen och toaletter är tillgänglighetsanpassade för rullstol.

Adress

Svarta Koppen, Sofielund Folkets Hus

Källa: https://www.krakelkrakel.com/kalender/att-lsa-och-lsas-in