Take Concrete Action #2 - Pulp Fiction

15-19

JUN

Take Concrete Action, Gävle

Festival

Vi har fruktat den, vi har levt av och i den, bearbetat och genom århundranden format den, för att idag kanske framför allt projicera drömmar och önskningar på den. Genom de nordiska ländernas allemansrätt har vi, i varierande omfattning, rätt att röra oss genom den. Vi tar svampen, bären och djuren som lever i den för givet. Alla har en relation till den. Den talas om som en vara och en tillgång.

📍 Sommaren 2024 så möts vi i Gävle, inte därför att ett enskilt bruk på en särskild plats är värre än något annat, utan därför att svensk skog är hotad, och med den en bebolig jord.

📍 Sommaren 2024 så visar vi vår kollektiva kraft. Det gör vi tillsammans, genom att träffas, nätverka och agera utifrån ett stort klimatläger, och finner därigenom den styrka och de resurser vi behöver för att ta nästa steg:

Att inte bara stänga ner ett massabruk eller blockera en industri, utan att stänga ner hela det system som skövlar vår planet och för att bygga något annat tillsammans! Vi ses! 15-19:e juni 🌲

Källa: https://www.takeconcreteaction.info